27 11 2022
srenbs
Home / URED BRČKO

URED BRČKO

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije sa svojim uredom u Brčko distriktu BiH nastoji da se suprotstavi poricanju i političkim manipulacijama o ljudskim žrtvama, da obezbjedi integritet i transparentnost u suđenjima za ratne zločine koji se bave tim gubicima. Također, nastoji da unaprijedi i monitoriše zaštitu manjinskih prava, koja su od fundamentalnog značaja za demokratski razvoj distrikta, da poveća izglede za povratak manjina i na kraju dovede do mirnih odnosa između naroda u Brčkom distriktu BiH i Bosni i Hercegovini.

NACIONALIZAM UBIJA

Nacionalizam ubija, kao UDIK-ova parola, za kratko vrijeme postala je prepoznatljiv simbol antifašističkih akcija na području bivše Jugoslavije. Osmišljena po uzoru na etiketu koja se nalazi na bosanskohercegovačkim pakovanjima cigareta, koja upućuje na štetnost pušenja, a ispisana na tri jezika koja su identična, i dva pisma: latinično i ćirilično. UDIK je sa ovom parolom prvi put izašao u javnost 09.11.2013. godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski